Evo gde treba da se prijavite ukoliko ste nezaposleni da biste dobili novac od države?

Najvažniji uslov je da ste odlukom poslodavca ostali bez posla.

Nezaposleni ste, ali niste sigurni da li imate pravo na novčanu naknadu, ili znate da vam novac sledi, ali niste sigurni koji iznos i koliko dugo bi trebalo da ga primate. Telegraf.rs odgovara na ove, ali i mnoge druge nedoumice.

Pre svega, da biste dobili naknadu za nezaposlene potrebno je da ste pre toga bili zaposleni najmanje 12 meseci neprekidno ili s prekidima u poslednjih 18 meseci, kao i da vam je radni odnos prekinut na zahtev poslodavca, ili jednostavnije rečeno – da ste dobili otkaz.

 

Rok za podnošenje zahteva

Istog dana kada ostanete bez posla stičete pravo na naknadu, a Nacionalnoj službi za zapošljavanje morate da se javite u roku od 30 dana. Ukoliko premašite ovaj rok, ostajete bez novca.

*Foto: Telegraf / Naknada ne može da bude viša od 51.905 dinara

Kako se računa visina naknade

Mesečni iznos novčane naknade predstavlja proizvod dnevne novčane naknade i broja kalendarskih dana u mesecu za koji se ostvaruje pravo, s tim što za ceo mesec ne može biti niži od 22.390 dinara, niti viši od 51.905 dinara.

Koliko dugo nezaposleni ima pravo na naknadu

3 meseca, za staž od 1 do 5 godina
6 meseci, za staž od 5 do 15 godina
9 meseci, za staž od 15 do 25 godina
12 meseci, za staž duži od 25 godina
24 meseca – ukoliko nezaposlenom do ispunjavanja prvog uslova za ostvarivanje prava na penziju nedostaje do dve godine.

 

U ovim slučajevima primanje naknade može da se produži

– za vreme trajanja dodatnog obrazovanja i obuke
– za vreme privremene sprečenosti za rad, ali ne duže od 30 dana
– za vreme porodiljskog odsustva I odsustva sa rada radi nege deteta

Šta je potrebno od dokumenata

– rešenje o prestanku radnog odnosa
– potvrda o zaradi
– radna knjižicu

Gde treba da se prijavite

Ako ispunjavate ove uslove, javite se Nacionalnoj službi za zapošljavanje.

*Foto: Tanjug / AP / Sa dokumentima pravo u NSZ

Šta je još potrebno znati

Korisnik novčane naknadu ima pravo na zdravstveno i penzijsko i invalidsko osiguranje za vreme trajanja prava na novčanu naknadu.

Članovi porodice korisnika novčane naknade imaju pravo na zdravstveno osiguranje ako nisu zdravstveno osigurani po drugom osnovu.

Korisnik novčane naknade dužan je da se lično javlja Nacionalnoj službi za zapošljavanje radi obaveštavanja o mogućnostima i uslovima zaposlenja i posredovanja u zapošljavanju svakih 30 dana.

(BalkansPress / Telegraf.rs)

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply