Crkva je oduvek proslavljala Presvetu Bogorodicu kao pokroviteljicu i zaštitnicu hrišćana, koja svojim molitvama umilostivljava Boga prema grešnima. Poznata je po pomoći pojedincima i narodima u ratu i miru, i svuda u nevoljama, a događaj koji se danas praznuje desio se 14. oktobra 911. godine, u vreme cara Lava Mudroga (Filosofa).

Bilo je svenoćno bdenje u Bogorodičinoj crkvi Vlaherne u Carigradu. U četiri sata posle ponoći, ugledao je sveti Andrej Presvetu Bogorodicu sa rasprostrtim omoforom iznad naroda, kao da tom odećom pokriva narod. Bila je odevena u zlatokrasnu porfiru i blistala okružena apostolima, svetiteljima, mučenicima i devicama. Sveti Andrej pokaza rukom Epifaniju i upita ga da li i on vidi ”Caricu i gospođu, kako se moli za sav svet”, što Epifanije začuđen potvrdi.

Pokrov Presvete Bogorodice jeste njen omofor (pokrivač) koji je ona razastrla nad Hrišćanima – u viđenju koje je imao prepodobni Andrej Jurodivi i njegov učenik.

Zbog tog događaja uvedeno je praznovanje, da podseća na taj trenutak i na stalno pokroviteljstvo Presvete Bogorodice kad god to od nje vernici molitveno traže.

Inače, ovaj dan je praznik manastira Pećke Patrijaršije, a u narodu se još zove i Pokrovice, Bogorodičin pokrov, ali i Ženski praznik. Pred ovaj dan mnoge žene poste kako bi se na sam Pokrov Presvete Bogorodice pričestile.

Praznik se naziva i ženskim jer ga slave žene kako bi lakše rađale i podizale decu. Svaka devojka trebalo bi da se pomoli Bogorodici kako bi jednom lakše zatrudnela, rađala i u zdravlju i sreći podizala decu.

Molitva Presvetoj Bogorodici u nevolji i potištenosti

Preblaga Carice moja, Presveta Nado moja, Utočište sirotanima i Zastupnice putnicima, Pomoći onima koji su u bedi, Zaklone potištenima, vidiš moju nevolju, vidiš moju muku: sa svih strana sam opkoljen iskušenjem, a nema nikoga da me odbrani. Zato mi Ti sama pomozi kao nemoćnom, zbrini me kao stranca, uputi me kao zabludelog, izleči me i spasi kao beznadežnog. Nemam druge pomoći, ni zastupništva, ni utehe osim Tebe, o Majko svih nevoljnih i opterećenih! Stoga pogledaj na mene grešnog i potištenog i zakrili me presvetlim omoforom Svojim da se izbavim od zala koja su me opkolila i ja ću vavek slaviti preslavno Ime Tvoje. Amin!

T.G.